tegen de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

Terrorismebestrijding door de ID-plicht is kletskoek.

De argumentatie dat de nieuwe wet helpt om terrorisme te bestrijden is uit de lucht gegrepen. Degenen die de aanslagen van 11 september pleegden werden gecontroleerd zowel bij binnenkomst van het land als op het vliegveld voor de start van de vlucht. Hun papieren waren in orde. Iedereen kan begrijpen dat goed georganiseerde criminelen & terroristen er wel voor zorgen over adequate valse papieren te beschikken of mensen in zetten die nooit aanleiding tot verdenking gaven. Het stimuleert zo alleen maar dat potentiële terroristen gaan werven onder jongeren, mensen voor geld of via chantage aan zich binden en er een markt gecreëerd wordt voor identiteitsdiefstal. 

 

Het kweekt een atmosfeer van onveiligheid en achterdocht.

Eerst wordt iedereen goed bang gemaakt en als de angst er goed in zit kun je iedereen als potentieel verdachte van het stafbare feiten gaan beschouwen. Het vertrouwen tussen mensen onderling en tussen de regering en de bevolking is de smeerolie om op een menswaardige manier samen te leven. Haal je dat weg dat kun je enkel nog alles via ge- en verboden proberen te regelen en dat lukt alleen in een dictatuur waar geen rekening wordt gehouden met de individuele mens. 

Ons land wordt er niet aardiger op als iedereen die door zijn uiterlijk afwijkt van de doorsnee bevolking dagelijks op zijn hoede moet zijn voor controles.

Sjoerd Bosch van het Autonoom Centrum noemt dat administratieve apartheid.

Wie een blanke huid heeft en er netjes uitziet kan zijn ID-bewijs misschien nog wel thuis laten, maar anderen doen er beter aan voortdurend in staat te zijn zich te identificeren?

 

Discriminatie.

Mensen met en gekleurde huid, baarddragers, mensen die waarvan hun uiterlijk doet vermoeden dat het om islamitische gelovigen gaat of om figuren die tot het links- activisme behoren, zullen vaker gecontroleerd worden dan anderen. De wet veroorzaakt derhalve een van overheidswege opgelegde druk op de burger om zich zo onopvallend mogelijk te gedragen en levert discriminatie op voor wie dat niet doet.

 

De wet noodt uit tot individueel machtsmisbruik

Als je een boete krijgt is dat niet meer omdat je een overtreding hebt begaan en mensen worden niet meer gearresteerd omdat ze ernstig de wet overtraden, maar dit alles wordt afhankelijk van het humeur van de individuele agent.

 

Het roept op tot misbruik via uitgelokte aanleiding.

Er zijn al verschillende gevallen bekend van mensen die aangehouden werden omdat ze ten onrechte verdacht werden door rood gelopen of gefietst te zijn. ( een keer stond er zelfs geen stoplicht andere keren stond iemand met het voorwiel op de stopstreep, was het stoplicht kapot of verkeerd afgesteld)

Als zich dan een discussie ontspint omdat degene die aangehouden wordt de pest in krijgt moet die zich vervolgens legitimeren is alsnog in overtreding en kan een bon krijgen als hij zijn ID niet toont.

 

Algemeen misbruik

Actievoerders bij legale demonstraties, ook als daar vergunning voor verleend is, kunnen opgepakt worden als ze hun ID niet tonen.

Zo wordt de vrijheid van meningsuiting getorpedeerd.

Als de politie bang is voor dreigende wanordelijkheden zonder dat er van overtredingen sprake is kunnen ze op grond van ordehandhaving mensen vragen zich te 

legitimeren. Indien men niet in staat is of bereid is zijn identiteitsbewijs te tonen, ontstaat vervolgens verdenking van een zelfstandig strafbaar feit: namelijk het niet voldoen aan de identificatieplicht.

Zo kan door de bevoegdheid om de identiteit van betrokkenen bij stakingen of demonstraties vast te stellen zonder dat er sprake is van een concrete aanleiding het gevoel van vrijheid om aan dergelijke bijeenkomsten mee te doen worden ingeperkt.

Er is dan immers niet meer gewaarborgd dat een burger anoniem voor de overheid, kan demonstreren tegen de overheid.

"Het vooruitzicht dat gevraagd kan worden naar ID-papieren alleen maar om het feit dat je ergens aanwezig bent, kan ook een dermate grote beperking zijn dat het burgers ervan weerhoudt van genoemde rechten gebruik te maken." Aldus Van Den Biesten advocaten 

 

Vrijheid hoort in Nederland hoog in het vaandel te blijven staan

We moeten niet achter de VS. of de Europese Commissie aanlopen en de identificatieplicht normaal gaan vinden omdat die in andere landen al langer geldt.

Dat wij in ons land voor deze manier van leven gespaard waren gebleven moeten we koesteren in plaats van opgeven.

 

Het bevordert de criminaliteit

Er zullen veel meer identiteitsbewijzen gestolen, vervalst en verhandeld gaan worden.

Om nog maar te zwijgen over veel verdergaande diefstal van mensen hun identiteit

Mensen, die niks fout doen, maar weigeren om aan de ID-plicht te voldoen, worden door de wet als crimineel bestempeld.

 

Wie geen gechipt biometrisch identiteitsbewijs accepteert verspeelt zijn recht op een menswaardig bestaan.

Zolang er geen alternatief is mogen deze mensen zogauw hun oude identiteitsdocument is verlopen het huis niet meer uit, mogen ze geen inkomen meer hebben en geen gebruik meer maken van onderwijs of medische zorg.

Als de regering geen alternatief biedt voor de gechipte biometrische identiteitsdocumenten, zullen mensen er gevangenisstraf, verkoop van hun huis of andere bezittingen voor over moeten hebben om via jurisprudentie het recht op gewetensbezwaar en integriteit van hun lichaam af dwingen. Dit ondanks het feit dat dit een fundamenteel burgerrecht is wat in de Grondwet is vastgelegd.

 

Illegalen en papierlozen (les sans-papier) zijn volstrekt rechteloos

Omdat werkgevers verplicht zijn van hun werknemers een kopie van hun ID- bewijs te vragen blijft voor degene die niet over de juiste papieren beschikt enkel werk over dat volledig zwart is, vaak afhankelijk van malafide werknemers of moeten ze hun toevlucht nemen tot bedelen of de criminaliteit. Een uitkering, ook voor mensen die jarenlang braaf premies hebben betaald, is uitgesloten. 

Er wordt zo een volstrekt rechteloos subproletariaat geschapen .

 

Werkgevers raken in het nauw

Dat werknemers strafbaar zijn als ze geen geldige ID-papieren van hun werknemers eisen is beslist geen maatregel die enkel helpt om malafide bazen uit te zuiveren. Werknemers die geen ID-papieren kunnen of wensen te verstrekken moesten na invoering van de beperkte ID-plichtwet van de regering ontslagen worden, al mocht dat natuurlijk helemaal niet volgens hun arbeidscontract. Momenteel is het zo dat bijvoorbeeld een vader die zijn eigen zoon in dienst wil nemen dat volgens de wet niet mag doen wanneer de zoon bezwaar maakt tegen de registratiewaanzin of omdat hij geen gechipt bio paspoort accepteert. Doet hij het toch dan is hij strafbaar.

 

De privacy dreigt uit te sterven

Men praat over de glazen samenleving waarin alles van iedereen voortdurend wordt geregistreerd en gecontroleerd. Niemand weet meer wat er met zijn gegevens allemaal gebeurd. Niemand is veilig als zijn gegevens in verkeerde handen vallen. 

 

Solidariteit tussen mensen wordt tegengegaan

Wat voorbeelden: 

Ja jammer dan dat m'n buurvrouw geen ID-papieren heeft.

Ik vind haar aardig. Ze zorgt goed voor haar man en kinderen.

Wij zijn samen, al jaren, de enige in de buurt die de stoep vegen en glas van de straat opruimen. Het land waar ze woonde en waar ze zo naar verlangt kan ze niet naar toe omdat ze daar gegarandeerd gevangengezet/gemarteld en of vermoord zou worden.

Haar kinderen komen hier dagelijks over de vloer. Ze spreken vloeiend Nederlands, halen op school hogere cijfers dan mijn kinderen en kunnen in hun moederstaal zich maar gebrekkig uitdrukken.

Maar ja, zij hebben geen papieren, en ik wel, en 50 euro is veel geld...

Ja jammer dan dat m'n buurman geen ID-papieren heeft. Het is een hartstikke aardige man. We werken al jaren samen. Hij is zo betrouwbaar als een looie deur.

Onze families zijn aan elkaar verknocht. Hij heeft het verder gebracht dan ik als ik het eerlijk moet toegeven. Als we samen 's- nachts de stad in gaan wordt hij regelmatig aangehouden en ik nooit.

Maar ja, 50 euro. Geld is geld, dat ga ik toch liever niet betalen uit solidariteit.

 

Nieuwe wet verhoogt daklozen problematiek

Valt niet mee als je op de straat woont om je ID-bewijs op zak te moeten hebben.

Het verhoogt de kans om geript te worden natuurlijk.

Maar Mozes man ik raak altijd van alles kwijt ik moet mijn spullen af en toe ergens stallen, kan moeilijk met m'n hele hebben en houwen naar de plee gaan.

Nou geld heb ik niet veel, in ieder geval niet genoeg om een paar keer per jaar een nieuwe ID te halen. En weet je hoeveel het extra kost als je je ID kwijt bent ? 

Nou dat geld heb ik natuurlijk al helemaal niet.

Moet je nagaan: ben ik mijn ID kwijt, kan ik geeneens een nieuwe krijgen want op Burgerzaken moet je een adres opgeven en uitleggen wie je bent...Als ik dan genoeg in de shit raak dan gaat de hulpverlening zich met me gaat bemoeien; zijn we maanden verder. In die tijd heb ik toch gegeten als je begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg ik eindelijk een post adres en zien ze me bij Burgerzaken weer voor een mens aan.

Maar dan moet je foto's laten maken, van die dure waar je, als je ze al kunt betalen, er meer van krijgt dan dat je nodig hebt.

Ach man, hoorde dat het 50 euro kost als je geen ID op zak hebt. Enne...heb jij soms enig idee hoe vaak ze je daar op één dag om mogen vragen?

 

Nieuwe wet is extra belasting geestelijk zwakke medemens

Voor veel van onze wat zwak begaafde medemensen is het leven al ingewikkeld genoeg. Dat ze dan ook nog belast worden met de zorg voor het continue op zak hebben van een geldig identiteitsbewijs maakt hun leven er alleen maar moeilijker op. 

Na het inzicht in de jaren 60 dat je zwakbegaafde mensen niet moest opbergen maar een beschut plekje in de maatschappij moest bieden, zijn veel van die mensen 

weliswaar niet meer opgeborgen in tehuizen, maar is er van dat beschut weinig terecht gekomen.

 

Wet belastend voor bejaarden

Voor vele, al dan niet hoog, bejaarde medemensen in dit land is de nieuwe wet belastende -geldverslindende -flauwekul.

Duizenden vonden het niet nodig om een nieuw (duur) paspoort aan te schaffen omdat ze dachten toch niet meer naar het buitenland te gaan. 

Nu is de 65+ pas afgeschaft, de nieuwe ID- wet ingevoerd, en al zal je als oudere waarschijnlijk niet zo snel gevraagd worden om je te identificeren, je bent wel strafbaar als je geen officieel ID-bewijs hebt. Dat ding is duur, voor velen te duur.

Veel mensen kunnen trouwens hun handtekening niet eens (meer) zetten of zijn niet in staat om naar het gemeentehuis te gaan om een ID-bewijs aan te vragen.

Los daarvan is het ook geestelijk belastend als je nog zoveel herinneringen aan de oorlog hebt en het gedonder begint opnieuw.

Het is hoe dan ook een geestelijke belasting of die nou door herinneringen wordt veroorzaakt of juist door het steeds slechter functioneren van het korte termijngeheugen wat ervoor zorgt dat onthouden waar je ID is een heikele opgave wordt.

En dat er gemeentes zijn die ter ere van de invoering van de nieuwe verplichting een actie op touw zetten om de plaatselijke bejaardenhuizen te bezoeken, is eenmalig. Over een poosje moet je het mar zelf weer uitzoeken als je een nieuw persoonsbewijs nodig hebt.

 

Ongelijkheid qua kosten

Ongetwijfeld gaat deze plicht de gezinnen met opgroeiende, vergeetachtige & potentieel vaak te bekeuren, kinderen navenant veel geld kosten.

Ook voor de mensen met de lage inkomens betekent aanschaf van ID-bewijs en aanschaf van nieuwe(n) na verlies of diefstal financieel een hogere belasting dan voor de 

gefortuneerde mens,die zijn spullen in een goed beveiligd huis en gedekt door de verzekering kan bewaren.

 

Vrijheidsberoving

Ik voel het als vrijheidsberoving dat ik niet zomaar vrij naar buiten kan lopen maar er aan moet denken dat ik papieren bij me moet steken om aan te kunnen tonen wie ik ben?

IK verdom het om mijn paspoort mee te nemen als ik gewoon in mijn eigen land naar buiten ga, maar inmiddels moeten we thuis wel afspraken maken dat het dagelijks boodschappen doen er op kan uitlopen dat je niet op tijd thuis kan zijn omdat je 12 uur op het politiebureau kan worden vastgehouden.

WIJ maken wat dat betreft dagelijks afspraken over het halen en brengen van de kinderen van school zodat ze nooit verloren op het schoolplein staan. Zo zijn er meer mensen die dat doen i.v.m. visite en logés die niet voor een dichte deur moeten komen te staan, het melken van de koeien wat door moet gaan, het afzeggen van tandartsafspraken, afzeggen van doktersbezoek zowel van mensen die daar een afspraak hebben als van mensen die er werken, mensen die op tijd de post of de krant dienen te bezorgen enz. Wat is dit voor land aan het worden waar je ‘s ochtends niet enkel je gewone dagplanning gaat afwerken maar bij elk onderdeel moet bedenken of je er 12 uur spatie tussen moet plannen wegens eventuele arrestatie voor onschuldig loslopen.

 

Nieuw paspoort makkelijk kwijt te raken.

Het nieuwe paspoort heeft een harde glibberkaft.

Ik bewaarde mijn paspoort altijd in een enveloppe die ik in mijn agenda plakte, maar daar glibbert de nieuwe alsmaar uit.

In je zak doen is ook geen oplossing, want met die harde gladde kaft gaat hij binnen de kortste keren kapot, of glijdt hij uit je zak.

Met zulke maatregelen heb je geen terroristen van buitenaf nodig om de samenleving kapot te krijgen.

De politiek verzint radeloos ondoordachte maatregelen waar de grondslag van onze natie mee onderuit worden gehaald.

Opgejut door incidenten, media-druk en politieke partij schermutselingen wordt het volk onderworpen aan wetgeving waarvan het nut omstreden en de effecten ongekend zijn. Het is tekenend dat meerdere rechters zo verontrust raakten van de glijdende schaal waarin de rechten van de mens in dit land terecht zijn gekomen dat zij zich geroepen voelden publiekelijk te ventileren dat huns inziens de vrijheid van iedere burger niet langer door de wet wordt gedekt.

 

Het gaat weer precies zo als in de 2e Wereld Oorlog

Het wordt allemaal zo onschuldig voorgesteld, maar het gaat altijd hetzelfde.

Eerst worden haatgevoelens tussen bevolkingsgroepen aangewakkerd. Dan volgt de roep om strenge maatregelen en eigent overheid zich steeds meer macht toe. Het democratisch gehalte van beslissingen vermindert onder druk van de noodtoestand.

De overheid, niet gehinderd door tegenstanders, meet zichzelf dan steeds grotere bevoegdheden toe, om het leven van iedereen binnen te dringen. De controle op iedereen wordt dan opgevoerd. De bevoegdheden van overheidsdienaren worden steeds groter. Er worden geheime organisaties opgezet die buiten de openbaarheid van bestuur vallen.

Totalitaire regiems die hun eigen bevolking onderdrukken en iedereen die zich tegen hen keert vervolgen zijn altijd gebaseerd op een systeem wat eerst geschikt wordt gemaakt om zo te kunnen opereren.

In Nederland dienen we ons dit, zo kort na de 2e WO, minstens te realiseren aan de hand van de vervolging en volkerenmoord op Joden, Cinti, Roma, politieke tegenstanders, homoseksuelen en gehandicapten.

Deze keer begon het met het uitzuiveren van illegalen, het bestraffen van mensen die hen helpen, met het extra controleren van niet-blanken en het oppakken van mensen die een mening uiten die de regering niet welgevallig is.

We zien het voor ons ogen gebeuren, en kunnen het deze keer wèl 'gewusst haben'.

 

Jongeren van 14 jaar horen nog speels te mogen zijn

Een maatschappij die eist dat je als je 14 jaar wordt er altijd aan moet denken dat je een identificatiebewijs bij je moet hebben als je naar buiten gaat en alert moet zijn 

die niet te verliezen, verpest de jeugd.

Verpest de toekomst.

Het is werkelijk geen wonder dat zoveel jongeren geestelijk in de problemen komen, en gestoord gedrag gaan vertonen in een samenleving die geen tijd en aandacht voor ze heeft. Een klimaat waarin hun opvoeding via afstraffen in plaats van via opvoeden wordt georganiseerd doet daar geen goed aan. 

 

Paspoort is staatseigendom

"Belachelijk dat ik verplicht wordt een ID- te kopen. Ik moet het betalen, ik ben verplicht het bij me te hebben, ik ben strafbaar als het beschadigd of kwijtraakt. Ik vind dat als je verplicht bent het te hebben dat het dan gratis moet zijn".

 

" Geldklopperij is dat die handel in paspoorten rijbewijzen en ID-kaarten.

Hartstikke duur en als je er een kwijt raakt betaal je je helemaal beurs" .

 

"Gekke Henkie om met zo'n duur paspoort ‘s avonds naar de kroeg te gaan.

Ook al bleek het de prinsemarij verdacht genoeg dat ik in mijn eentje om 3.30 uur op straat liep om me staande te houden en naar mijn legitimatie te vragen".

 

" Mooi niet dat ik mijn paspoort bij me draag. Ik moet er volgens de wet zuinig op zijn en dat is, althans in de buurt waar ik woon, niet te verenigen met de legitimatieplicht. Kans op jatten is te groot".

 

Technologische belangen eerst

Weer een succesje van de technologische vooruitgang.

Alles wat technologisch mogelijk is moet in productie gebracht en te gelde gemaakt worden.

Nog even en we lopen met gele koeienoormerken rond en niet lang daarna worden baby's bij de geboorte gechipt.

En denk vooral niet dat dat paranoïde gedachten spinsels zijn die nergens op slaan want er zijn al ouders die hun kinderen laten chippen om ontvoering tegen te gaan.

Alles wat gebruikt kan worden kan ook misbruikt worden.

En reken maar dat alles wat misbruikt kan dat ook zal worden.

Technologische ontwikkelingen en economische belangen bepalen de spelregels van de maatschappij.

Politieke beslissingen zijn op dat toneel slechts babbeltjes in de coulissen.

 

LOSSE Opmerkelijke opmerkingen

* Fietsers en mensen te voet worden onevenredig benadeeld.

* Als ik de marathon loop neem ik liever geen ballast mee

* (idem van de fietser) Alles wat je thuislaat is meegenomen

* Naturist : ID-plicht? stop maar in je....

* Ik heb een Ausweis-fobie

* Het past niet in mijn Carnavalspak

* Wilt u weten wie ik ben, of wilt u mijn identiteitsbewijs zien?

* Dit is niet de rechtstaat waar ik van droom, maar de politiestaat die ik vrees.

 

meer opmerkingen:

Werkt contra-productief voor normaal politiewerk"de ID-plicht is contra-productief voor het allerdaagse politiewerk, eenvoudig omdat al die (talloze) niet ID-dragers, om eventuele boete voor te zijn, zoveel mogelijk hun snor zullen drukken zodra ergens politie in beeld komt."

Zeker zal dat gelden voor diegenen die al eens zo'n boete aan hun broek hebben gekregen:die zullen voortaan de politie alleen nog maar ontlopen.

Getuigen van een verkeersongeval, een overval zijn niet verplicht om zich als getuige te melden. Als die zich allemaal meteen uit de voeten maken ( wat trouwens op zichzelf is toegestaan), staat de politie in veel gevallen met volstrekt lege handen. Zelfs gewoon mensen op straat aanspreken zal alleen maar moeilijker worden.

Politiewerk is in de eerste plaats mensenwerk, dus de politie kan dit soort (N.B. legale) "burgerlijke tegenwerking"eigenlijk domweg niet hebben als zij haar werk goed wil kunnen doen.

(Argument werd aangedragen door een politieagent zelf e de Nationale Ombudsman constateerde ook dat de aangifte bereidheid op straat door de ID-plicht afneemt.)

 

De regering houdt zich zelf niet aan de wet.

De ID-plichtwet druist in tegen verdragen van de Rechten van de Mens. Het biometrische gechipte paspoort verplichten druist in tegen de Grondwet.