Aanvullingen? Suggesties? Stuur ze ons!

Identificatieplicht brengt uw vrijheid ernstige schade toe!

Baat het niet, het schaadt wel - Jan Holtvast

Wie niks te verbergen heeft, dient vervolging te vrezen

Of je iets te verbergen hebt zal de overheid wel voor je uitmaken.

Wie niks te verbergen heeft, moet met rust gelaten worden.

Aan mijn lijf geen chip

Geen ID, goed idee - actiecomité Amsterdam

Wilt u weten wie ik ben, of wilt u mijn paspoort zien? -  Loesje

Geen mens is illegaal

Big Brother is watching you- George Orwell

Het is niet de vraag of computers denken maar of mensen het doen- de Brandnetel Winschoten

Privacy sinds 2001 verboden

Privacy is no crime - Privacy is geen misdaad

Van mens tot Burger Service Nummer

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Heel Nederland één Apenheul

De Glazen samenleving, De glazen mens

Iedereen is verdacht

Van privacyparadijs tot controlestaat

Niets te verbergen en toch bang - Kohnstamm

BSN Burger Spionage Nummer

Wantrouwen is gevaarlijker dan roken

De speld in de hooiberg vind je nu eenmaal niet door de hooiberg groter te maken

Als je de wettelijke beschermingen van onze vrijheid afbreekt, zet je de deur open naar willekeur

Wat Nederlanders zich moeten realiseren is dat niet zijzelf bepalen of ze iets verkeerd doen. „Je bent overgeleverd aan de beoordeling van een naamloze ambtenaar. Het is een fictie om te denken dat je daar zelf invloed op hebt.

Het gaat er niet om of je iets te verbergen hebt, maar de vraag of je ervan gediend bent dat al je gegveens met anderen gedeeld moeten worden.

„Als je zegt ‘ik heb niets te verbergen, dus ook niets te vrezen', zeg je eigenlijk ‘ik vertrouw iedereen, onvoorwaardelijk'. Maar wie doet dat nou werkelijk?

Met invoering van een identiteitsbewijs  wordt eigenlijk elke burger als een potentiële misdadiger beschouwd hetgeen in strijd is met de Nederlandse tradities-Minister de Geer 1940

Nothing to hide and other misunderstandings of privacy -Daniel J. Solove, prof. George Washington University law school.

Zij die vrijheid opofferen voor veiligheid verdienen geen van beide-Benjamin Franklin

De banaliteit van het kwaad krijgt de kans als mensen weigeren na te denken over de gevolgen van hun handelen- Hannah Arend

De overheid wordt steeds onzichtbaarder en daarmee ongrijpbaar -Jan Holvast

Je moet nooit aan de kant blijven staan- Trudel van Reemst-de Vries

"Het ging om de machtsbalans en de dynamiek van de militaire planning. De geest die,eenmaal uit de fles, nauwelijks meer was te temmen. Er begon bij alle mogendheden een mechanisme te draaien wat niet meer gestopt kon worden. Het systeem van plannen en draaiboeken, die al eerder waren ontwikkeld zouden uiteindelijk fungeren als gigantische aanjagers, als voorspellingen die zichzelf tot werkelijkheid brachten. De plannen waren een nieuw fenomeen. Ze waren gedetailleerd als spoorboekjes. De uitvoeringstrajecten nauwkeurig berekend. Deze starre planning had catastrofale gevolgen op politiek terrein. Zodra de ene mogendheid begon kon de ander niet achterblijven. Alleen regeringsleiders konden deze luid tikkende tijdklok nog stopzetten. Ze zagen te laat wat er gebeurde, faalden en raakten in paniek".( blz. 113,114) -uit  in Europa Geert Mak

"Als het te laat is wordt men overvallen door de snelheid van de gebeurtenissen en in dat stadium komt een beschouwing over het risico dat het tot totaliseren kan komen, telaat".(116)- Geert Mak

"De afspraken tussen mogendheden zijn helemaal niet zo dwingend als later wel is gesuggereerd. Diplomaten hebben flink wat manoeuvreerruimte".(117)"Binnen een paar dagen zijn alle schakelaars omgezet. Alles is in gereedheid gebracht".(119)-Geert Mak

Kennis is macht -  Francis Bacon (1561-1626)

Wie bewaakt de bewakers?- Juvenalis

Wanneer zullen politici eens gaan begrijpen dat George Orwells 1984 een  waarschuwing was en niet een handleiding?- Europarlementariër Derek Clark nov. 2007

Het is geen kwestie van privacy versus veiligheid maar van vrijheid versus controle-Katherine Albrecht

Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je -Gandhi

Wantrouwen is een teken van zwakheid -Mahatma Gandhi

Privacy is safety-Keep it private

Veel vergissingen zijn in de wereld begaan, waartoe je nu nauwelijks een kind in staat zou achten. Hoeveel bochtige, nauwe, onbegaanbare, doodlopende sloppen, die ver van de rechte pad voerden, is de mensheid gegaan bij haar pogingen om eeuwige waarheden te vinden....! En hoeveel keren, zelfs wanneer zij zich liet leiden door het verstand dat de hemel haar gaf, heeft zij kans gezien in de onbegaanbare wildernis te belanden; hebben de mensen het klaargespeeld elkaars uitzicht te verduisteren, en is het hun gelukt, door dwaallichten verlokt, de rand van de afgrond te bereiken, enkel en alleen om met schrik elkaar te vragen: ''Hoe komen wij hier uit? Waar is de weg? -Nikolai Gogol